บริการของเรา

IT Outsource

Digitalskills บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านไอที ในตำแหน่ง ต่าง ๆ เช่น

  • IT Support, Helpdesk 

  • System Engineer, Network

  • Engineer,  Programmer 

ไปให้บริการประจำกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแบบทันท่วงที ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตงานได้ตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถควบคุมงบประมาณที่เหมาะสม 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

IT Solution

บริการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์, Network, Server, และ  Firewall 
โดยเราให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ด้านระบบสำรองข้อมูล ด้านระบบ Security System เป็นต้น 

IT Solution ทางบริษัทเรามีความเชี่ยวชาญด้าน Windows Server, Firewall, ระบบ Wireless, การเดินสาย LAN ให้กับลูกค้าองค์กร ด้วยทีมงาน System Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

ติดต่อสอบถามข้อมูล

IT Maintenance

บริการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตลอดจนถึงให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสำนักงาน เช่น โปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมเอ็กเซล เป็นต้น

การให้บริการยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขี้นได้ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ทำไมต้อง Digitalskills

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา